HavsbadetStorsands HavsbadStorsand - sandstränder och havsbad 

Som en skarp kontrast mot det karga och steniga Norrfällsvikens naturreservat ligger Storsand med sina lena och släta sandstränder. Reservatet är ett av den ångermanländska kustens förnämsta havsbad med långgrund sandbotten och mjuka sanddyner. Den västra halvan av stranden är naturistbad.

DSC00033
Området skyddades på grund av dess betydelse för allmänhetens friluftsliv. Syftet är även att bevara ett sanddynlandskap med både gles tallskog och öppen sandstrand. Erosion och sandflykt ska motverkas och därför är tallskog och lägre vegetation viktig att bevara.

DSC07925DSC07937DSC07927 DSC00021DSC00018DSC08142DSC00019DSC00029 DSC00039
DSC00035
DSC07935DSC07926
© Höga Kusten Stugor 2024.  hyra@hogakustenstugor.se  Tel: +46 73 8205 193