Höga Kusten Bron


Högakustenbron

Välkommen till HK
Höga Kusten Bron 51037763 original
High coast bridge during a sunny day in summer, SwedenHöga kustenbron sedd från Hornöberget, Kramfors. Brons fria spann är 1 210 meter och den segelfria höjden är 40 meter och hela brons längd är 1 867 meter. Pylonerna är 182 meter höga vilket var Sveriges högsta byggnadsverk (TV-master oräknade) fram till att man byggde Öresundsbron. Bron har Sveriges längsta brospann, Skandinaviens näst längsta (efter Storabältbron i Danmark), Europas tredje, och världens elfte. 

Källa: Wikipedia

urlHoga_kusten_Hogakustenbron-Torbjorn_Bergqvist120f7d0ae58fb3c450484395c80fd1f3_720x560 url


Högakustenbron, eller Vedabron som den även kallas, är en hängbro över Ångermanälven mellan Kramfors och Härnösands kommuner, i Ådalen nära Ångermanälvens mynning vid Höga kusten. Det är en vägbro för väg E4. Bron invigdes 1997.

Brons fria spann är 1 210 meter och den är 17,8 meter bred. Den segelfria höjden är 40 meter och hela brons längd är 1 867 meter. Pylonerna är 182 meter höga. Pylonerna på 182 meter var Sveriges högsta byggnadsverk (TV-master oräknade) fram till att man byggde Öresundsbron. Bron har Sveriges längsta brospann, Skandinaviens näst längsta (efter Storabältbron i Danmark), Europas tredje, och världens elfte.[1]

Bron byggdes för att göra vägen kortare. Den äldre vägen via Sandöbron är 8 km längre och hade också betydligt lägre medelfart. Sandöbron klarar inte heller fullastade lastbilar utan de hänvisades till vägen via Bollstabruk som är ytterligare 38 km längre. Bron ingår i en ny vägsträcka längs E4 från strax norr om Härnösand i söder till Gallsätter i norr. Sträckan byggdes som bred landsväg utan plankorsningar där anslutning enbart sker vid trafikplatser. I början av 2000-talet byggdes sträckan om till mötesfri 2+1-väg. Över bron är dock vägen byggd som fyrfältsväg med två fält i varje riktning där ytterfilerna i varje riktning är smalare än normalt. Hela den nybyggda sträckan inklusive Högakustenbron är skyltad 110 km/h. Nära det norra brofästet finns en rastplats med hotell och restaurang. Där är det bra utsikt över bron.

Torsdagen den 5 april 2007 stängdes bron för första gången sedan invigningen 1997. Orsaken var att kraftig storm rådde, vilket bland annat föranlett att ett fordonssläp voltat över körbanorna.

Källa: Wikipedia

url
© Höga Kusten Stugor 2024.  hyra@hogakustenstugor.se  Tel: +46 73 8205 193